Zakład usług

Geodezyjno-kartograficznych

Serdecznie witam na stronie internetowej Zakładu Usług Geodezyjno - Kartograficznych Jarosław Kapica. Geodezją zajmuję się od 1996 roku. Pracowałem w firmach, urzędach administracji rządowej i samorządowej, których przedmiotem działania jest geodezja i kartografia. Samodzielną działalność gospodarczą prowadzę od 2008 roku wykorzystując zdobyte doświadczenie oraz najnowocześniejszy sprzęt i technologie pomiarowe. Zapewniam rzetelną, fachową i terminową obsługę zleconych prac za rozsądną cenę.

Nasza oferta

1.

Mapy do celów projektowych.

Mapa będąca podstawą wszelkiego rodzaju prac projektowych niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych (budowa domów, sieci: kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych, wodociągowych, telekomunikacyjnych, dróg itp.).

2.

Inwentaryzacje geodezyjne.

Mapy będące wynikiem zakończonych inwestycji budowlanych, a konieczne do oddania wszelkich budowli do użytkowania.

3.

Podziały nieruchomości.

Dokumentacja wykonywana w celu sprzedaży fragmentu działki, zniesienia współwłasności nieruchomości itp. (niezbędna między innymi przy zawieraniu aktu notarialnego).

4.

Obsługa geodezyjna.

Czynności techniczne wykonywane w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi (np.: wytyczanie budynków, sieci, przyłączy, ustalanie rzędnych, obliczanie mas ziemnych itp.).

5.

Klasyfikacja gruntów.

Dokumentacja wykonywana w celu zmiany klas użytków i konturów klasyfikacyjnych (np.: przy zalesieniach, wylesieniach, rekultywacji wyrobisk czy nieużytków).

 

Referencje